Novela ZP a praktický vliv COVID-19 na pracovní právo

Dne 26. 6. 2020 byla ve Sbírce zákonů pod č.285/2020 Sb. publikována tzv. velká novela zákoníku práce s  účinností části ustanovení od 30. července 2020 a části ustanovení od 1. ledna 2021, která obsahuje zejména nová pravidla doručování výpovědí a dalších pracovněprávních písemností, vysílání zaměstnanců do jiných států Evropské unie, výpočtu a čerpání dovolené a poskytování pracovního volna s náhradou mzdy pro zaměstnance zajišťující letní tábory a sportovní soustředění pro děti a mládež.


Management rizik a znalostí

Jednou z největších chyb, kterých se firmy stále dopouštějí, je nepředávání zkušeností a znalostí o procesech firmy. Odchodem každého pracovníka se tak pomalu ztrácejí již nabyté znalosti, a firmy se tak potýkají stále dokola se stejnými opakujícími se problémy.


PROKRASTINACE – Jak neodkládat odkládané

Ruku na srdce – kdo z nás (někdo jen občas, jiný možná i pravidelně) nepodlehne „kouzlu“ prokrastinace, tedy stručně řečeno odkládání – zejména těch méně příjemných úkolů a povinností – na později? Představa zbavit se tímto způsobem momentálního stresu je později zpravidla „vykoupena“ stresem ještě větším a ze života se tak může stát začarovaný kruh negativních pocitů a nálad.

 


Zákoník práce nejen pro mistry

Znalost Zákoníku práce je základním předpokladem pro úspěšný výkon zastávané funkce nejen pro personalisty, ale pro všechny vedoucí pracovníky. Důležitá je zejména pro mistry, kteří zodpovídají za vedené spolupracovníky, ale potřebná je i pro ně osobně, tak jako pro ostatní zaměstnance firmy. Tento kurz všechny nezbytné informace v aktuální podobě poskytne.


Pracovní doba a odměňování

Každodenní praxe zaměstnanců v oblasti lidských zdrojů přináší potřebu znát hlavní pravidla rozvrhování pracovní doby a doby odpočinku, nařizování a schvalování práce přesčas a odměňování a vědět, jak postupovat při případné kontrole inspekce práce. Kurz obsahuje rovněž aktuální informace k schváleným i připravovaným změnám právních předpisů, které mají dopad do personalistické praxe.

V rámci kurzu bude uvedena řada příkladů z praxe a zodpovězeny dotazy účastníků.


Pracovněprávní minimum pro vedoucí zaměstnance

Každodenní praxe vedoucích zaměstnanců přináší zvýšenou potřebu znát a dodržovat základní pravidla platné právní úpravy zákoníku práce a souvisejících právních předpisů jak před vznikem pracovního poměru, tak v jeho průběhu a při jeho skončení. Každý vedoucí zaměstnanec by měl znát i dodržovat hlavní pravidla rozvrhování pracovní doby a doby odpočinku, nařizování a schvalování práce přesčas a určování dovolené a vědět, jak má postupovat při případné kontrole inspekce práce.

V rámci kurzu bude uvedena řada příkladů z praxe a zodpovězeny dotazy účastníků.


Postup před vznikem, při vzniku, změnách a skončení pracovního poměru

Každodenní praxe zaměstnanců v oblasti lidských zdrojů přináší potřebu znát nejen aktuální platnou právní úpravu zákoníku práce a související právní předpisy, ale i judikaturu v oblasti pracovního poměru a umět ji aplikovat. Kurz obsahuje rovněž aktuální informace k schváleným i připravovaným změnám právních předpisů, které mají dopad do personalistické praxe.

V rámci kurzu bude uvedena řada příkladů z praxe a zodpovězeny dotazy účastníků.


Manažerské dovednosti

Být úspěšným manažerem představuje rovnici o celé řadě proměnných a zvládnutí této situace vyžaduje vhodnou kombinaci osobnostních předpokladů a osvojených manažerských technik. O to těžší je tento úkol pro manažery začínající. Nabízeným programem chceme přispět ke snadnější adaptaci v roli manažera především těm, které tato funkce teprve čeká nebo do ní nově vstoupili. Nabízíme jim své dlouhodobé zkušenosti z výcviků, které jsme vedli na toto téma zejména ve výrobních firmách.


Timemanagement a zvládání stresu

Výcvikový program nabízí nejen teoretické poznatky, ale prostřednictvím vlastního zážitku také řadu praktických dovedností a nástrojů, jak si určit priority pro soukromou i pracovní sféru, jak efektivně plánovat rozvoj vlastní osobnosti, zejména s využitím vnitřní motivace jako pozitivního nástroje pro naplnění stanovených cílů. Zároveň poskytne návody, jak se účinněji vyrovnávat s prožitkem aktuálního dlouhodobého stresu tak, abychom předešli vyčerpání organismu či syndromu vyhoření, zůstali výkonní a v rámci možností také vyrovnaní a spokojení. Účastníci kurzu dostanou možnost se s těmi nejdůležitějšími nejen seznámit, ale pod vedením lektorky si je i procvičit.