Obchodní dovednosti

Umět prodávat na trhu s velkou převahou nabídky, docílit přitom spokojenosti zákazníka a dosáhnout vlastní úspěšnosti představuje rovnici o celé řadě neznámých. Jak se i v této situaci dobře orientovat? Na tom jsou s Vámi připraveni spolupracovat odborníci v technikách komunikace, zaměřených především na pozitivní a dlouhodobý vztah v obchodních vztazích.

Účastníci trénují na vlastních nebo modelových situacích a prezentacích pro obchodní jednání a získají rozvojovou zpětnou vazbu pro další praxi.


Komunikace /nejen/ pro mistry

Funkce mistra či „teamleadera“ a její správný výkon má ve výrobních firmách rozhodující význam při praktické transformaci záměrů managementu směrem „dolů“, tedy k dělníkům ve výrobních provozech, na linkách a montážních pracovištích. K tomu, aby mohl správně a efektivně plnit očekávanou roli „mlýnského kamene“ mezi vedením a podřízenými spolupracovníky, potřebuje být mistr (v zájmu firmy, spolupracovníků i zájmu svém) vybaven vedle znalosti příslušné profese i klíčovými komunikačními dovednostmi. Účastníci kurzu dostanou možnost se s těmi nejdůležitějšími nejen seznámit, ale pod vedením lektora si je i procvičit.


Asertivita v mezilidských vztazích

Zdravé sebeprosazení a přesvědčivé vystupování jsou významné interpersonální dovednosti, bez kterých se v řadě profesí dnes nelze vůbec obejít. Cestou k dosažení vnitřní rovnováhy a zvládnutí obtížných situací v pracovním i soukromém životě, aniž bychom se přitom dotýkali práv ostatních, může být právě asertivita. S jejími základními pravidly a dovednostmi se máte možnost seznámit.


Řešení konfliktů v pracovních vztazích

Současný „rychlý“ způsob života, stále rostoucí nároky na stabilitu a flexibilitu osobnosti, včetně včasné identifikace možných krizových situací a volby vhodných nástrojů k jejich úspěšnému zvládnutí, jsou jedním z hlavních atributů dneška. Základní „výbavu“ můžete získat právě na tomto kurzu, který je věnován nejdůležitějším odborným znalostem a praktickým dovednostem umožňujícím v této náročné době obstát při respektování svých potřeb i osobnosti druhých. Kurz je zaměřen zejména na oblast pracovních vztahů, získané poznatky a zkušenosti však lze aplikovat i v soukromé sféře.

 


Efektivní komunikace

Zvládnutí a uplatňování zásad efektivní komunikace je jedním z klíčových předpokladů dobrého výkonu v řadě rolí, které každý z nás hrajeme v pracovním prostředí i v osobním životě. Efektivní komunikace v našem pojetí je založena na osobní zainteresovanosti a ochotě ke spolupráci s cílem úspěšně zvládat „rizikové“ situace a motivovat obě strany k hledání společných cest. Chcete-li se pod vedením týmu odborníků v umění úspěšné a srozumitelné komunikace zdokonalit, přijměte naše pozvání do tohoto výcvikového kurzu.