Kořenové příčiny pracovních úrazů

8D Report za použití metody 5 x proč? se obvykle ve firmách aplikuje pouze na řízení reklamací od zákazníků. Často nikoli proto, aby se opravdu odstranily kořenové příčiny, ale aby se uspokojil zákazník. A přitom je tato metoda velice vhodná pro analýzu jakýchkoli situací, kde je třeba zjištění kořenových příčin, v daném případě pracovních úrazů.


Interní auditor BOZP podle normy ISO 45001:2018

Nová norma ISO 45001:2018 nahrazuje předpis OHSAS 18001:2007 – Systémy managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci – požadavky. Má nejen novou strukturu, harmonizovanou s ostatními důležitými systémovými normami, ale přináší i řadu ostatních větších či menších změn. Pro interní auditory systému BOZP je znalost obsahu této normy bezpodmínečně nutná.


ISO 45001:2018 jako náhrada za OHSAS 18001:2007

Od 12. března 2018 je v originále dostupná nová norma ISO 45001, která nahrazuje normu OHSAS 18001:2007 Systémy managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci – požadavky. Má nejen novou strukturu, harmonizovanou s ostatními důležitými systémovými normami, ale přináší i řadu ostatních větších či menších změn. Podmínkou certifikace systému managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci je během tříletého přechodného období novelizované požadavky do stávajících podmínek aplikovat.